سبک زندگی

چاقی و بیماری های قلبی

/%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-11121

چاقی چیست؟

/%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-11120

رژیم غذایی مدیترانه ای

/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

روش های کاهش مصرف نمک

/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%86%D9%85%DA%A9

نمک دریایی یا نمک طعام؟

/%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85

اولین قدم ، پرهیز از زندگی غیر فعال!

/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84

چه غذاهایی کلسترول خون را افزایش می دهند؟

/%DA%86%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF

اصول انجام ورزش در افراد میانسال و مسن

/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%86

آسانسور یا پله؟! کدام برای سلامتی بهتر است؟

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86کلینیک قلب من

تهران -  ستارخان - ابتدای حبیب اله - ساختمان کوروش - طبقه 4 - واحد 8
Tel:  021 66 55 10 10
Message: 0912 126 0 275