آنژیوگرافی

آنژیوگرافی قلب چیست؟

/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

آنژیوگرافی قلب یک تست تهاجمی است که برای مشاهده رگ های قلب و تشخیص تنگی ها و بیماری های مربوط به عروق کرونر قلب ، انجام می شود. البته در کنار بررسی عروق کرونر قلب می توان حفرات قلب و عروق اصلی مرتبط با قلب را هم مشاهده کرد.


آنژیوگرافی یا سی تی آنژیوگرافی !؟

/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C

انجام آنژیوگرافی عروق قلبی در جهان سابقه ای نزدیک به 50 سال دارد و در کشورمان ایران هم از حدود سال 1360 انجام آنژیوگرافی عروق کرونر قلب شروع شده و روز به روز با پیشرفت های تکنولوژی و پیدایش روش های جدید ، دچار تحوّل و پیشرفت شده است. به طوریکه امروزه انجام آنژیوگرافی عروق قلب ، از نظر راحتی انجام پروسیجر ، خطرات و عوارض حین عمل  و همچنین از نظر کیفیّت تصاویر ثبت شده به یکی از عمل های رایج و کم خطر رشته قلب و عروق تبدیل شده است.

کلینیک قلب من

تهران -  ستارخان - ابتدای حبیب اله - ساختمان کوروش - طبقه 4 - واحد 8
Tel:  021 66 55 10 10
Message: 0912 126 0 275